Velkommen til Kløverbakkeskolen

Vi tror på, at den gode relation mellem elever og personale er grundstenen og en forudsætning for god læring...

 

 

Øster Hornum | Nibevej 164 | 9530 Støvring

Kløverbakkeskolen er et skoletilbud til den enkelte elev, som profiterer af struktur, faste og fleksible rammer og med stort fokus på den enkeltes udvikling

Vi tror på, at den gode relation mellem elever og personale er grundstenen/forudsætningen for læring, udvikling og trivsel for den enkelte elev. På Kløverbakkeskolen er vi mange lærere og pædagoger i forhold til antallet af elever. Dette gør, at vi altid har 2 lærere på i klasserne og vi har altid mulighed for at lave eneundervisning, i det omfang dette er gavnligt.

Vi er en lille skole med plads til max. 20 elever fordelt på 2 afdelinger på samme matrikel. Vi har både drenge og piger.

Pr. 1. august 2018 har vi 16 elever i alderen 12-17 år.

Skoledagen

Alle elever møder klokken 08.00 og har fri klokken 14.45 hvor flere elever har deres eget skema, som gennemgås når de møder.

Undervisning

Vi laver en fyldestgørende individuel undervisningsplan og en pædagogisk handleplan for hver enkelt elev som laves i tæt samarbejde med PPR.

Personalet

Her finder du baggrundsinformation om de ansatte på Kløverbakkeskolen.