Bestyrelsen

For at sikre flere interessenter indflydelse, og for at undgå en for ensidig ledelse, er der oprettet en bestyrelse. Bestyrelsen er øverste ledelse og skal sikre en formålsbestemt udvikling uafhængig af snævre personinteresser.

Bestyrelsesformand:
David Hundebøll
Lektor, Pædagoguddannelsen Aalborg

Næstformand:
Kim Pedersen
Produktionsskoleforstander

Bestyrelsesmedlem:
Frank Storgaard
Lektor, University College Aalborg

Bestyrelsesmedlem:
Thomas Rønnau
Institutionsleder