På Kløverbakkeskolen har vi en veletableret skole, der blev grundlagt i 2003. Vi laver en fyldestgørende individuel udvidet meddelelsesbog for den enkelte elev. Den udvidet meddelelsesbog laves i tæt samarbejde med PPR.

Undervisningen opfylder folkeskolelovens krav. Undervisningen er individuelt tilrettelagt, så den tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og muligheder både fagligt, socialt og personligt.

 • Vi underviser i alle folkeskolens fag undtagen i fysik/kemi. Her samarbejder vi med kommunens omkring liggende skoler.
 • Hvert år har vi flere elever, der tager folkeskolens afgangseksamen i enkelte eller i alle fag.
 • Struktur og forudsigelighed er en betingelse for, at undervisningen fungerer. Det er vigtigt, at vore elever oplever succeser i skolen.
 • Vi har samarbejde med kommunens omkring liggende skoler, hvor der er mulighed for, at den enkelte elev kan deltage i klasseundervisning i enkelte fag.
 • Vores grundsyn er, at alle børn kan lære. Alle børn rummer et uudnyttet potentiale, som kan blive til brugbare ressourcer.
 • Børn er ikke passive modtagere af viden og forståelse. De tilegner sig den aktivt.

Holdninger til undervisningsarbejdet

 • Det kræver indsigt i det enkelte barns forudsætninger, for at kunne tilrettelægge en relevant undervisning.
 • Det enkelte barns egne forudsætninger sættes over normative forventninger.
 • Det faglige niveau afpasses, så det indeholder stof og udfordringer, der er relevante i forhold til barnets forudsætninger.
 • Det enkelte barns koncentrationsintervaller respekteres og udvikles.
 • Der er mulighed for “en til en” undervisning i det omfang, at det er gavnligt. Målet er, at eleverne kan deltage i den fælles undervisning.
 • At udvikle selvtillid, selvværd og selvforståelse.
 • At børnene tilegner sig så meget intellektuel viden som muligt.

På Kløverbakkeskolen er vi ikke bange for resultater og kvalitet. Vi måler og dokumenterer vores pædagogiske og undervisningsmæssige resultater.