Velkommen til Kløverbakkeskolen

Vi tror på, at den gode relation mellem elever og personale er grundstenen og en forudsætning for god læring...

Øster Hornum | Nibevej 164a | 9530 Støvring

Kløverbakkeskolen er et skoletilbud til den enkelte elev, som profiterer af struktur, faste og fleksible rammer og med stort fokus på den enkeltes udvikling

Vi tror på, at den gode relation mellem elever og personale er grundstenen/forudsætningen for læring, udvikling og trivsel for den enkelte elev. På Kløverbakkeskolen er vi mange lærere og pædagoger i forhold til antallet af elever. Dette gør, at vi altid har 2 personale på i klasserne og vi har altid mulighed for at lave eneundervisning, i det omfang dette er gavnligt. Vi har fast pædagogstuderende på skolen.

Vi er en lille skole med plads til omkring 25 elever fordelt på 2 afdelinger på samme matrikel. Vi har både drenge og piger.

24

PR. 1. maj 2024 HAR VI 24 ELEVER INDSKREVET I ALDEREN 7-17 ÅR.

Skoledagen

Alle elever møder klokken 08.00 og har fri klokken 14.30 hvor flere elever har deres eget skema, som gennemgås når de møder.

Undervisning

Vi laver en fyldestgørende individuel undervisningsplan og en pædagogisk handleplan for hver enkelt elev som laves i tæt samarbejde med PPR.

Personalet

Her finder du baggrundsinformation om de ansatte på Kløverbakkeskolen.